Eutrofiëring

Stikstof- en fosforverbindingen, zoals nitraten en fosfaten, zijn zogenaamde meststoffen, ofwel nutriënten. Een teveel aan deze stoffen veroorzaakt eutrofiëring of voedselverrijking van het oppervlaktewater. Eutrofiëring kan leiden tot overmatige algengroei, waardoor waterplanten en bepaalde vissoorten verdwijnen. Een voorbeeld is de overmatige bloei van blauwalgen, waardoor zwemlocaties in de open lucht ongeschikt worden om in te zwemmen.