Berekening hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie kan berekend worden uit de StatLine tabel “Kerncijfers energiebalans”, die de basis is van dit artikel, door het verbruikssaldo van hernieuwbare energie te delen door het verbruikssaldo van alle energiedragers. Deze rekenwijze wijkt af van de rekenwijze die gebruikt wordt bij de leidende beleidsdoelstellingen voor Hernieuwbare Energie in Nederland (Energie-akkoord) en in Europa (EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie). Zie ook paragraaf 2.6 uit Hernieuwbare Energie in Nederland 2015 (https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/39/hernieuwbare-energie-in-nederland) voor meer uitleg hierover. Daarnaast kent het nu op StatLine gepubliceerde voorlopige 2016 cijfer over het verbruikssaldo van hernieuwbare energie relatief nog veel onzekerheid en is het nog niet goed mogelijk om conclusies ter trekken over eventuele daling of stijging van het verbruik van hernieuwbare energie in 2016.