Aardgasbaten

Hier wordt gesproken over ‘aardgasbaten’, maar de cijfers in het artikel zijn inclusief aardoliebaten. Het aandeel van de aardoliebaten is echter klein, omdat de Nederlandse aardoliereserve relatief klein is. De totale waarde van de aardolie- en aardgasreserves is voor ongeveer 6 procent toe te schrijven aan aardolie, en de overige 94 procent aan aardgas.

De aardgasbaten bestaan uit verschillende componenten. Allereerst verdient de overheid aan afdrachten van de olie- en gasmaatschappijen die de olie- en gasvelden exploiteren. Daarnaast is de Staat (deels) eigenaar van bedrijven die betrokken zijn bij de olie- en gaswinning. Dit zijn EBN, waar de overheid volledig eigenaar van is, en GasTerra, waarvan de overheid 10 procent van de aandelen bezit. Tenslotte is ook de vennootschapsbelasting die de overheid ontvangt van de aan olie- en gaswinning verbonden bedrijven, zoals EBN en de NAM, onderdeel van de gasbaten.