Van 4 tot 12 jaar

Het gaat hier om personen al dan niet met partner, met thuiswonende kind of kinderen, waarbij het jongste kind minimaal 4 jaar oud is en het oudste kind maximaal 11 jaar.