12 jaar of ouder

Het gaat hier om personen al dan niet met partner, met thuiswonende kind of kinderen, waarbij het jongste kind minimaal 12 jaar oud is.