Fysieke winkelvestigingen (offline)

47 Detailhandel (zonder auto’s)

Hieronder vallen niet:
473 Tankstations
4773 Apotheken
478 Markthandel
4799 Colportage, straathandel e.d.
4791 Postorderbedrijven, webwinkels

Terug naar artikel