Huurtoeslagsystematiek

Toekenning van huurtoeslag en de hoogte van de toeslag zijn afhankelijk van de hoogte van het huishoudensinkomen, de huur en het huishoudensvermogen. De gehanteerde inkomens-, huur- en vermogensgrenzen variëren per jaar en zijn afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en de leeftijd van de huurtoeslagaanvrager. Huurders hebben recht op huurtoeslag als de huur van hun woning onder de maximale huurgrens van 710,68 euro per maand ligt. Voor eenpersoonshuishoudens mag het jaarlijkse belastbaar inkomen vervolgens niet meer dan 21 950 euro bedragen, voor meerpersoonshuishoudens niet meer dan 29 800 euro per jaar. Per persoon mag het vermogen niet hoger zijn dan 21 330 euro (bedragen voor 2015).

Van duur scheefwonen is sprake als huurders op grond van hun inkomen en vermogen recht op huurtoeslag hebben en de huur van hun woning hoger is dan de aftoppingsgrens. Voor één- en tweepersoonshuishoudens bedraagt deze 576,87 euro per maand, voor drie- of meerpersoonshuishoudens 618,24 euro. Het deel van de huur tussen de aftoppingsgrens en de maximale huurgrens wordt met de huurtoeslag voor maximaal 40 procent vergoed. Bij een huur boven de maximale huurgrens vervalt het recht op huurtoeslag.
Huurders die op basis van inkomen en vermogen recht op huurtoeslag hebben en een huur betalen die onder de aftoppingsgrens ligt, wonen passend.