Geluk

Of mensen gelukkig zijn wordt vastgesteld aan de hand van de volgende vraag: “Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt? Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig.”. Er worden vervolgens drie groepen onderscheiden: degenen met een score van 1 tot en met 4 (ongelukkig), degenen met een score van 5 of 6 (niet gelukkig, niet ongelukkig) en degenen met een score van 7 tot en met 10 (gelukkig). Meer informatie over deze indeling in categorieën is te vinden in dit rapport. De gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek Sociale samenhang & Welzijn 2016, en hebben betrekking op personen van 18 jaar en ouder die behoren tot particuliere huishoudens in Nederland.