Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Voortzetting m.i.v. augustus 1999 van het mavo en vbo. Het bereidt voor op het middelbaar beroepsonderwijs, heeft een duur van vier jaar en kent vier onderwijsprogramma’s, leerwegen genoemd, die een voorgeschreven aantal vakken en relatief vaststaand eindexamenpakket hebben: de theoretische leerweg (vmbo-t), de gemengde leerweg (vmbo-g), de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k) en de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b).