Asielmigrant

Asielzoeker, vergunninghouder of uitgenodigde vluchteling die is opgenomen in het gemeentelijk bevolkingsregister.