Onroerendzaakbelasting (ozb) op woningen

Door de gewijzigde informatie-uitvraag beschikt CBS vanaf begrotingsjaar 2017 voor het eerst over de verdeling van de opbrengst van de ozb tussen woningen en niet-woningen. Een vergelijking met voorgaande jaren is daarom nog niet mogelijk.