Ooipremie

Regeling die tot doel had de houders van vlees- en melkschapen een inkomensondersteuning(premie) te geven als tegemoetkoming bij ongunstige marktomstandigheden. De ooipremie is inmiddels geïntegreerd in de bedrijftoeslagregeling.