Eigen betalingen zorg

Voor zorg en welzijn betalen particulieren enerzijds mee via verzekeringspremies, of zij zorg en welzijn gebruiken of niet, en anderzijds door (bij)betalingen voor daadwerkelijk geleverde zorg. Dit bericht gaat alleen over het laatste, de betalingen voor daadwerkelijk geleverde zorg.

De eigen betalingen omvatten:

  • het verplicht en vrijwillig eigen risico in de Zorgverzekeringswet en de inkomensafhankelijke eigen bijdragen in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), en de eigen bijdragen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (‘eigen risico en eigen bijdragen langdurige zorg’)
  • eigen betalingen voor niet verzekerde zorg, en de eigen bijdragen conform de Zorgverzekeringswet, Ziekenfondswet, particuliere verzekeringen en aanvullende verzekeringen zoals voor bijvoorbeeld de tandarts bij een aanvullende tandartsverzekering (‘overige eigen betalingen’)

In dit nieuwsbericht zijn de cijfers over zorg en welzijn exclusief die voor kinderopvang.