De zorguitgaven exclusief kinderopvang

De uitgaven inclusief kinderopvang bedroegen 94,6 miljard euro, waarvan dus 4 miljard voor kinderopvang.