Actief kiesrecht

Actief kiesrecht is het recht om te mogen stemmen in verkiezingen. Het passief kiesrecht is het recht om verkozen te worden.