Burgerlijke rechtszaken

De Statistiek Burgerlijke Rechtszaken geeft een overzicht van aard en omvang van de civiele of burgerlijke rechtszaken in Nederland. Het burgerlijk recht regelt de rechten tussen natuurlijke personen en/of rechtspersonen zoals bedrijven. Het betreft tabellen met gegevens over gevoerde procedures bij de burgerrechter, verzoekschriften en een tijdreeks vanaf 1942.

Er zijn gegevens beschikbaar over bijvoorbeeld ontslag via de rechter en over familiezaken als echtscheidingsprocedures, adopties, curatele, gedwongen opneming in psychiatrische ziekenhuizen, gezag, omgangsregelingen, kosten levensonderhoud enz. De statistiek wordt niet voortgezet in verband met het wegvallen van de financiering voor deze statistiek.