Verlies

Bij het bepalen van het resultaat is uitgegaan van het resultaat voor belastingen. Dat wordt bepaald als de som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat en buitengewoon resultaat.