Bruto-winstmarge

De bruto-winstmarge is de netto-omzet minus de inkoopwaarde van de omzet als percentage van de netto-omzet