Bijna 9 duizend asielkinderen onder de twaalf in 2016

2-2-2017 02:00
Asielzoekers wandelen in buurt asielcentrum
In 2016 kwamen 31,2 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden naar Nederland. Onder hen waren bijna 4 duizend kinderen onder de vijf jaar, en 4,6 duizend kinderen in de basisschoolleeftijd. Dat meldt het CBS.

Van de kinderen in de basisschoolleeftijd kwam twee derde als nareizend gezinslid van een asielzoeker naar Nederland. Bij de jongste kinderen was dat ongeveer de helft. De grootste groep asielzoekers is tussen de 18 en 35 jaar. Het gaat om 12,7 duizend mensen. De meesten van hen vroegen zelf asiel aan, 22 procent kwam als nareizend gezinslid.

Asielzoekers en nareizigers per leeftijd, 2016

Ruim de helft van de kinderen Syrisch

Bijna de helft van de kinderen onder de vijf jaar, en 56 procent van de 5- tot 12-jarigen, had de Syrische nationaliteit. Dat waren ruim 1 900 jonge kinderen, en bijna 2 600 kinderen in de basisschoolleeftijd. Uit Eritrea kwamen 350 kinderen onder de vijf, en vierhonderd 5- tot 12-jarigen. Verder waren er in totaal ruim 500 staatloze kinderen onder de twaalf jaar, dat zijn meestal Palestijnen die uit Syrië komen.

Nationaliteiten van jonge asielzoekers en nareizigers, 2016

Half zo veel asielzoekers als in 2015

Het aantal asielzoekers in 2016 was met 19,4 duizend minder dan de helft van het aantal mensen dat in 2015 een eerste asielverzoek indiende. In de cijfers over 2016 zijn ook ‘relocanten’ inbegrepen: asielzoekers die uit Griekenland en Italië herplaatst zijn naar Nederland.
Het aantal nareizende gezinsleden was met 11,8 duizend maar iets lager dan de 13,8 duizend in 2015. Een belangrijk deel van hen waren gezinsleden van Syriërs die in de tweede helft van 2015 asiel hebben aangevraagd.

Asielzoekers en nareizigers

Bronnen

Relevante links