Zorg aan huis

Zorg die tot 2015 viel onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en vanaf 2015 onder de Wmo 2015 valt, en waarvoor via het CAK een eigen bijdrage wordt betaald. Dit betreft zorgvormen als huishoudelijke verzorging, hulpmiddelen en voorzieningen, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. Zorg in natura is zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt. Het zorgkantoor betaalt de geleverde zorg direct aan de zorgaanbieder.