Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Een tegemoetkoming voor de extra kosten van chronisch zieken en gehandicapten. De Wtcg was geldig van 2009 tot 2014, voor zorg thuis tot 2015. De korting betrof 33 procent. Het CAK bepaalde de hoogte van de compensatie en betaalde deze uit.