Levensverwachting bij geboorte

Het aantal te verwachten levensjaren bij de geboorte, gegeven de sterfterisico’s die gelden voor alle afzonderlijke leeftijden in één bepaald jaar. De levensverwachting is daarmee in feite een samenvattende sterftemaat voor het betreffende jaar.
Dit houdt in dat de levensverwachting bij geboorte in 2012 aangeeft hoe oud kinderen, die in 2012 zijn geboren, gemiddeld zullen worden als de komende honderd jaar de sterfterisico’s niet zullen veranderen. Doordat sterfterisico’s van jaar op jaar dalen, geeft de levensverwachting een onderschatting van het werkelijke aantal jaren dat iemand geboren in 2012 mag verwachten te leven.