Toelating tot het hoger beroepsonderwijs (hbo)

Met een havo-diploma, een vwo-diploma of een mbo-4 diploma kan een opleiding worden gevolgd aan een hogeschool (hbo). Wie niet één van deze opleidingen heeft afgerond en 21 jaar of ouder is kan worden toegelaten na een toelatingsonderzoek of colloquium doctum. Tijdens dat onderzoek wordt gekeken of het kennisniveau voldoende is om de studie te kunnen volgen. Soms is er geen leeftijdsgrens voor een toelatingsonderzoek. Dit is het geval bij kunstopleidingen. Het bestuur van de hbo-instelling bepaalt of iemand aan dit onderzoek mag deelnemen. Sommige opleidingen hebben naast diploma-eisen nog extra toelatingseisen. (bron: www.rijksoverheid.nl)