Daklozen

Het gaat om personen zonder vaste verblijfplaats die slapen
• in de open lucht, zoals in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto,
• binnen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang,
• op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie.