Netto

De nettobetalingen van een land zijn alle betalingen die dat land doet aan de EU (exclusief de invoerrechten) minus alle bestedingen van de EU in dat land (exclusief de kosten van bestuur).