Zakelijke dienstverlening zet meer om

© Hollandse Hoogte
In het derde kwartaal van 2016 behaalde de zakelijke dienstverlening 5 procent meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. De zakelijke dienstverleners boeken al drie jaar onafgebroken meer omzet, maar de groei nam de laatste vier kwartalen wel af. Toch zijn de ondernemers in de zakelijke dienstverlening optimistisch gestemd over 2017. Dit meldt CBS in de Kwartaalmonitor Zakelijke dienstverlening.

De omzetstijging werd breed gedragen binnen de zakelijke dienstverlening. Alleen de omzet van de beveiligingsbranche daalde voor het tweede kwartaal op rij. Architecten en hoveniers deden, met een omzettoename van meer dan 10 procent, juist goede zaken. Ook de uitzendbranche realiseerde ruim 6 procent meer omzet. Het vertrouwen van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening vertoont een vergelijkbare trend als de omzet en is nu ruim drie jaar aaneengesloten positief. Net als de omzettoename, is het vertrouwen de afgelopen drie kwartalen iets teruggelopen. Met 8,3 is het vertrouwen aanzienlijk groter dan gemiddeld in de afgelopen vijf jaar (2,8).

Zakelijke dienstverleners positief over 2017

Ondernemers zijn optimistisch gestemd over 2017: ruim 30 procent verwacht in 2017 meer omzet te behalen dan in 2016. Daarentegen verwacht slechts 9 procent minder omzet te behalen, zodat per saldo ruim 20 procent omzetstijging voorziet. Van de exporterende ondernemers verwacht ook een meerderheid meer buitenlandse omzet te realiseren. Het saldo is echter wel (bijna 3 procent) kleiner dan vorig jaar.

Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers even positief gestemd als een jaar eerder. Ruim 67 procent van de ondernemers verwacht in 2017 geen verandering in het personeelsbestand ten opzichte van 2016. Ruim 22 procent verwacht meer personeel aan te kunnen nemen tegen 10 procent van de ondernemers die verwacht minder mensen in dienst te kunnen houden.

De investeringsverwachtingen voor 2017 zijn iets positiever dan die voor 2015 en 2016. Net als vorig jaar verwacht het merendeel (77,5 procent) van de ondernemers in 2017 evenveel te kunnen investeren als in het afgelopen jaar. Wanneer de positieve en negatieve investeringsverwachtingen tegen elkaar worden weggestreept blijft er voor 2017 een positief saldo van 2,4 procent over.

Verwachtingen ondernemers zakelijke dienstverlening
 201520162017
Omzet 2028,823,2
Buitenlandse omzet 1012,89,9
Personeelssterkte 5,412,312,7
Investeringen -3,81,82,4