Bedrijfsgrootte

De bedrijfsgrootte is gebaseerd op de standaardopbrengst (SO). SO is een gestandaardiseerde maat voor de economische omvang van agrarische bedrijven, gebaseerd op de opbrengst die op jaarbasis per gewas of diercategorie wordt behaald. De SO van een bedrijf is de som van de totale standaardopbrengsten van alle gewassen en dieren.
Zeer kleine bedrijven: minder dan 25 duizend euro SO
Kleine bedrijven: 25 duizend tot 100 duizend euro SO
Middelgrote bedrijven: 100 duizend tot 500 duizend euro SO
Grote bedrijven: 500 duizend euro SO of meer.