MKB-ondernemers vol vertrouwen voor 2017

© ANP
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn positief in hun verwachtingen voor 2017. MKB-Ondernemers verwachten voor 2017 meer omzet, hogere investeringen en uitbreiding van de werkgelegenheid. Ook kwam het ondernemersvertrouwen in het MKB aan het begin van het vierde kwartaal hoger uit dan een kwartaal eerder. Dit meldt CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland na bewerking voor de Staat van het MKB.

Vooral ondernemers in het middenbedrijf (50-250 werkzame personen) zijn positief in hun verwachtingen voor volgend jaar. Zij zijn in hun verwachtingen vaker optimistischer dan ondernemers met kleinere bedrijven (5-50 werkzame personen), al zijn ondernemers in het kleinbedrijf ook per saldo positief gestemd. Over de omzet, de export en de personeelssterkte zijn ondernemers uit het grootbedrijf nog positiever dan ondernemers in het MKB.

In het middenbedrijf denkt 39 procent van de bedrijven dat de omzet in 2017 toeneemt, terwijl 6 procent een lagere omzet voorziet. Per saldo zijn dus 33 procent van de ondernemers positief over de omzetontwikkeling. In het kleinbedrijf is dit saldo 21 procent en in het grootbedrijf 53 procent. De verwachtingen over de buitenlandse omzet hebben hetzelfde patroon: de verwachtingen in het kleinbedrijf zijn het minst positief en in het grootbedrijf zijn de verwachtingen het meest positief.

Van de ondernemers in het middenbedrijf verwacht per saldo 10 procent een groei van de investeringen in 2017 en 18 procent een toename van de werkgelegenheid. Binnen het kleinbedrijf verwacht per saldo 3 procent van de ondernemers een groei van de investeringen en 11 procent een toename van de werkgelegenheid.

Verwachtingen voor 2017 van MKB-ondernemers
 Kleinbedrijf (5 tot 50 werkzame personen)Middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen)
Omzet2132,8
Buitenlandse omzet11,917,4
Personeelssterkte10,617,5
Investeringen3,19,8

Voor het eerst ondernemersvertrouwen van het MKB

Voor de Staat van het MKB is in het vierde kwartaal voor het eerst het ondernemersvertrouwen van het MKB gepubliceerd. Net als in het gehele bedrijfsleven zijn MKB-ondernemers in het vierde kwartaal van 2016 onverminderd positief gestemd. Het vertrouwen van MKB-bedrijven kwam uit op 9,3. Dat is nagenoeg gelijk aan het sentiment in het bedrijfsleven als geheel (9,2). Het ondernemersvertrouwen in het MKB is 1,5 punt hoger dan aan het begin van het derde kwartaal. Binnen het MKB is het vertrouwen van ondernemers in het kleinbedrijf (ondanks de lagere verwachtingen voor 2017) met 9,6 het grootst. Tot en met de eerste helft van 2016 waren ondernemers in het kleinbedrijf juist minder optimistisch gestemd dan in het MKB als geheel.

In alle sectoren binnen het MKB zijn ondernemers gunstig gestemd. Het MKB-ondernemersvertrouwen is met 20,6 in de bouw het hoogst. Daarmee is het sentiment van MKB-ondernemers in de bouwsector nog positiever dan in het derde kwartaal. Ook in de horeca, de onroerend goedsector, de handel en de informatie en communicatie is het vertrouwen verbeterd ten opzichte van het derde kwartaal.

In de totale bouwsector (inclusief het grootbedrijf) is het ondernemersvertrouwen nog hoger (28,7) dan bij de MKB-bedrijven in de bouwsector. In de horeca en de onroerend goedsector is het MKB-ondernemersvertrouwen groter dan in het bedrijfsleven als geheel.

Ondernemersvertrouwen MKB-ondernemers
 Derde kwartaal 2016Vierde kwartaal 2016
Totaal bedrijfsleven7,89,3
Bouwnijverheid13,820,6
Horeca8,716,1
Verhuur en handel
van onroerend goed
11,213,4
Handel7,712,2
Informatie en
communicatie
9,39,9
Zakelijke dienstverlening10,27,8
Industrie3,31,8
Vervoer en opslag3,61,1