Centrale Eindtoets

De Centrale Eindtoets is de eindtoets die in 2015 het vaakst is afgenomen. In het reguliere basisonderwijs zijn scholen per schooljaar 2014/’15 verplicht om een eindtoets af te nemen. De Centrale Eindtoets wordt door Cito in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gemaakt. CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid. Naast de Centrale Eindtoets konden scholen in schooljaar 2014/’15 kiezen uit twee andere door het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) toegelaten eindtoetsen.