Diabetesmiddel verstrekt

Het aantal personen aan wie in het verslagjaar diabetesmiddelen zijn verstrekt (ATC-code A10) die vergoed worden door de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie en die op enig moment in verslagjaar ingeschreven staan in de zijn Basisregistratie personen (BRP).