Lonen van in het buitenland geboren werknemers

Het maandbedrag dat de persoon ontvangt als loon uit werknemersbanen. Het gaat hier om een zogenaamd 'geschat (fiscaal) maandbedrag'. Hiermee wordt bedoeld dat het maandbedrag is berekend door het totale jaarbedrag van de alle banen van de persoon bij elkaar op te tellen en vervolgens te verdelen over de gewerkte kalenderdagen in het jaar. Het peilmoment is de laatste vrijdag van september. De gegevens over de lonen van buitenlandse werknemers kunnen niet worden vergeleken met de gegevens over lonen van alle werknemers in Nederland, omdat CBS deze op een andere wijze berekent.