Autorijbewijs

Dit artikel bevat cijfers over het aantal personen dat in het bezit is van een geldig rijbewijs op peildatum 1 januari. De cijfers zijn gebaseerd op het rijbewijzenregister van de RDW