Schatkistbankieren

Sinds eind 2013 geldt de wettelijke verplichting voor decentrale overheden om alle middelen die niet direct nodig zijn voor uitoefening van de publieke taak aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Dit wordt schatkistbankieren genoemd.
Terug naar artikel