In Nederland gebruikte stroom

De cijfers over de met windmolens opgewekte stroom zijn werkelijke opbrengsten en dus niet genormaliseerd. Dat wil zeggen dat er niet gecorrigeerd is voor verschillen in het windaanbod.