Duizend grootste bedrijven

Om tot de grootste duizend bedrijven van Nederland gerekend te worden, moest het bedrijf in 2015 ten minste gemiddeld 931 werknemers in dienst hebben. Het totaal aantal banen van werknemers bij de duizend grootste bedrijven bedroeg toen ruim 3 miljoen. Dat is 39 procent van alle banen van werknemers. Omdat alleen naar de grootste duizend bedrijven wordt gekeken, en per bedrijf alleen de vijf topverdieners in ogenschouw worden genomen, valt deze groep van vijfduizend topverdieners niet samen met de vijfduizend banen van werknemers met de hoogste jaarlonen in 2015.