Strafrechtketen

De strafrechtketen begint bij preventie, waarin alle maatregelen zijn opgenomen die gericht zijn op het voorkomen van criminaliteit. Dan kan het gaan om politiepatrouilles, bewakingscamera’s en voorlichting. Na het misdrijf volgt de opsporing, waarin politie en andere instanties proberen de dader te achterhalen. Wordt de dader gepakt, dan volgt eerst vervolging door het Openbaar Ministerie en vervolgens in een deel van de gevallen berechting. Wordt een straf opgelegd, dan volgt de tenuitvoerlegging van deze straf, in de vorm van boete, taakstraf of gevangenisstraf.

Daarnaast worden slachtoffers ondersteund bij de verwerking van psychische en lichamelijke schade en de administratieve nasleep van het misdrijf. Verdachten worden tijdens hun proces ondersteund door advocaten en na een veroordeling begeleid bij terugkeer in de maatschappij.


Terug naar artikel