Ochtendspits

De periode van 7 tot 9 uur ‘s ochtends. Een verplaatsing wordt tot de ochtendspits gerekend als deze geheel of gedeeltelijk tijdens de ochtendspits plaatsvindt.
Deze afbakening van de spits houdt geen direct verband met wat er in de grafiek ‘Dagpatroon aantal verplaatsingen op gemiddelde werkdag, 2014’ wordt weergegeven.