grensstreek

Uitgangspunt bij het bepalen van de grensstreek is dat mensen niet bereid zijn veel langer dan 60 minuten te reizen tussen woon- en werkplek. Daarom is het alleen voor werknemers die binnen een uur van de Nederlands-Duitse grens wonen een reële optie om over de grens te werken. De grensstreek is daarom gedefinieerd als alle regio’s die zich binnen die afstand van de grens bevinden.