Schooladvies

Dit advies is tot stand gekomen op basis van het Toelatings- en doorstroomonderzoek dat CITO bij de Eindtoets Basisonderwijs uitvoert. De leerkracht kan op basis van de informatie waarover hij of zij beschikt een ander type voortgezet onderwijs adviseren. De uiteindelijke plaatsing van een leerling in een type voortgezet onderwijs kan dus afwijken van het advies op basis van de score op de Eindtoets.