Onderwijsniveau ouders

Het onderwijsniveau van de ouders is weergegeven op basis van de niveau-indeling van de Standaard Onderwijsindeling 1978 (CBS, 1987). Daarbij is uitgegaan van het behaalde onderwijsniveau van de hoogstopgeleide ouder. In het geval van een eenoudergezin wordt het onderwijsniveau van de betreffende ouder gebruikt. De verschillende niveaus zijn vervolgens ingedeeld naar:
• Laag: hoogstens basisonderwijs, mbo-1 en avo onderbouw
• Middelbaar: Mbo 2-4, havo, vwo
• Hoog: Hbo en Wo.