Citoscore

Gemiddelde totaalscore op de Eindtoets Basisonderwijs van Cito op de onderdelen taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden. Deze score staat ook bekend als de standaardscore. Aan de standaardscore wordt een schooltypeadvies gekoppeld. In deze publicatie is de volgende indeling gehanteerd:

501-528 vmbo-bk, vmbo-bk/vmbo-gt
529-536 vmbo-gt, vmbo-gt/havo
537-544 havo, havo/vwo
545-550 vwo.

De gegevens over de score op de cito eindtoets zijn bij de start van het onderzoek opgevraagd bij de deelnemende vo-school. Het gaat dus om de citoscore behaald in het schooljaar 1998/~99. Voor ongeveer de helft van de kinderen is door de school geen citoscore geleverd. Deels overlapt dit met het niet aanleveren van de gegevens over het schooladvies. GION heeft onderzocht in hoeverre er een relatie is met het ontbreken van de citoscore en het onderwijsniveau van de ouders 1). De CITO-score blijkt het vaakst te ontbreken in de groep leerlingen waarvan de ouders tot het op één na hoogste of het op twee na hoogste opleidingsniveau behoren, en het minst vaak in de groep leerlingen waarvan de ouders tot het laagste of het hoogste opleidingsniveau behoren. Er is dus geen sprake van een duidelijk patroon.