Meer weersverzekeringen na schade

Fruitteelt geteisterd door hagel
© Hollandse Hoogte
Het aantal bedrijven met een subsidie voor een brede weersverzekering is tussen 2010 en 2015 ruimschoots verdubbeld. In 2015 ontvingen 1171 agrarische bedrijven een dergelijke premiesubsidie. De subsidies worden verstrekt voor verzekeringen voor weerschade bij agrariërs met landbouw op open grond. Opvallend was de toename bij fruittelers in Flevoland na vorstschade in februari 2012. Dat meldt CBS.

De typen weersschade die door de verzekering gedekt worden zijn extreme regenval, extreme droogte, hagel, storm, vorst, ijzel, sneeuwdruk en brand door blikseminslag.

Premiesubsidie voor kwart fruittelers Flevoland

 

Van 2010 tot en met 2012 ontving ongeveer een kwart van de fruittelers in Flevoland subsidie voor een brede weersverzekering. In februari 2012 was er in deze provincie vorstschade onder fruittelers. In 2013 verdubbelde het aandeel verzekerden onder fruittelers in Flevoland bijna tot 42 procent. In andere provincies nam het percentage verzekerde fruittelers dat jaar nauwelijks toe.

 

Fruitbedrijven met subsidie brede weersverzekering
 FlevolandRest van Nederland
201022,67,5
201125,611,2
201226,815,1
201341,618
201443,517,9
201543,921,1

Steeds meer verzekerde bedrijven

Tussen 2010 en 2015 steeg het aantal verzekerde bedrijven in heel Nederland van 482 naar 1171. In 2012 is op verzoek van fruitbedrijven de deadline voor het indienen van de subsidie opgeschoven van september naar november. Daarna maakten vooral meer fruittelers gebruik van deze regeling. In 2015 was ook sprake van een sterke stijging. In dat jaar is de manier waarop de subsidie aangevraagd wordt sterk vereenvoudigd. De subsidie die verzekerde bedrijven ontvangen is 65 procent van de premie. Het gaat om subsidiebedragen van rond de 3 duizend euro.

Agrarische bedrijven met subsidie brede weersverzekering, naar bedrijfstype
 FruitbedrijvenAardappelbedrijvenAkkerbouwgroenteOverige akkerbouwOverige bedrijven
20101413930166106
20112014747158141
20122533231139117
20132972633138103
20142875059179183
201532978104344316

Vooral grote bedrijven en fruittelers

Welke agrarische bedrijven vragen subsidies aan? Dit zijn vooral fruittelers, grote en middelgrote bedrijven, bedrijven met een relatief jong bedrijfshoofd en bedrijven in Flevoland. Bedrijven die het minst gebruik maken van deze subsidie zijn tuinbouwers, kleine bedrijven, en bedrijven in Friesland, Overijssel of Noord-Holland.