Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Het totaal aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is de som van het aantal WAO-, Wajong-, IVA-, WGA- en WAZ-uitkeringen.