Milieubelastingen

Bij de Europese vergelijking gaat het om milieubelastingen en –heffingen exclusief afvalstoffenheffing (reinigingsrechten), deze zijn in de cijfers van Eurostat niet inbegrepen.