Bosvlinder bont zandoogje aardt goed in de stad

De tien vlindersoorten die algemeen voorkomen in Nederlandse tuinen zijn in de afgelopen tien jaar op peil gebleven. Een van de tien soorten heeft in die periode een opmerkelijke gedragsverandering doorgemaakt. De aanvankelijk typische bossoort het bont zandoogje gedijt tegenwoordig ook in meer open gebieden, waaronder de stedelijke omgeving. Dit meldt CBS.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/8bb9042be6b54477b9446a98b4d29994]

Dit weekeinde (5, 6 en 7 augustus) wordt voor de achtste keer de jaarlijkse tuinvlindertelling gehouden, georganiseerd door De Vlinderstichting. Iedereen kan daaraan meedoen. De uitkomst is een momentopname en laat vooral zien welke soorten begin augustus voorkomen.

Het Landelijk Meetnet Vlinders levert cijfers over de vlinderstand door het hele seizoen. Vrijwilligers gaan in de zomerperiode wekelijks op pad om op een vaste route vlinders te tellen.
Voor de publiekstelling in augustus is een tuinvlindergraadmeter gemaakt van de tien soorten die vaste gast zijn in tuinen. Dat zijn, in volgorde van talrijkheid: klein koolwitje, atalanta, dagpauwoog, kleine vos, groot koolwitje, citroenvlinder, boomblauwtje, bont zandoogje, gehakkelde aurelia en distelvlinder.

Aantal tuinvlinders gelijk gebleven

De tellingen van het Landelijk Meetnet laten zien dat de populatie van de tien tuinvlindersoorten over de afgelopen tien jaar stabiel is, zowel in de stad als landelijk.
Op soortniveau verandert er wel wat. Het bont zandoogje, aanvankelijk een typische bosbewoner, wordt steeds vaker aangetroffen in de stedelijke omgeving. De oorzaak van deze gedragsverandering is niet bekend.

Trend van tuinvlinders in de stad

De atalanta en distelvlinder, twee soorten die veelvuldig op bezoek zijn in stadstuinen, zijn trekvlinders die in het voorjaar vanuit Zuid-Europa hiernaartoe komen. Die herkomst maakt dat ze het ene jaar beter floreren dan het andere, onder invloed van weersinvloeden in de geboortegebieden elders en tijdens de trek.

Trend van tuinvlinders in heel Nederland

De resultaten van de tuinvlindertellingen zijn te vinden op de website van De Vlinderstichting. De tuinvlindertelling is een momentopname. Een soort kan ervoor of erna veel talrijker geweest zijn. Zo won bijvoorbeeld de dagpauwoog de tuinvlindertelling in 2013, terwijl de kleine vos bijna de hele zomer talrijker was. Voor een betrouwbare trend van vlinders die in tuinen voorkomen van jaar op jaar wordt gekeken naar resultaten van het Landelijke Meetnet Vlinders.
Inmiddels vinden tuinvlindertellingen ook buiten het aangewezen weekend in augustus plaats. De bedoeling is dat deze vorm van monitoring nog verder wordt uitgebreid.