Eindheffingen

Eindheffingen betreffen belastingen op lonen ten laste van werkgevers zoals bijvoorbeeld heffingen over geschenken in natura.