Halt-straf

Om voor een Halt-straf in aanmerking te komen, moet een jongere een zogenoemd Haltwaardig delict hebben gepleegd, bekend hebben dit delict te hebben gepleegd, voldoen aan de recidiveregeling Halt en instemmen met de verwijzing naar Halt.
Terug naar artikel