Managers

Managers zijn werkenden die leiding geven aan een bedrijf als geheel bedrijf of aan een afdeling binnen een bedrijf. Ze plannen, coördineren, geven sturing aan en evalueren de activiteiten binnen een bedrijf(sonderdeel). Managers zijn bevoegd beslissingen te nemen over het financiële, strategische en personeelsbeleid van de organisatie of onderdeel daarvan. Ze worden hierin vaak ondersteund of geadviseerd door andere managers.
Terug naar artikel