Hoogopgeleid

Het hoogst behaald onderwijsniveau is hoog onderwijs. Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.