Verdiende

Cijfers zijn mede geproduceerd met behulp van input-output tabellen van Nationale Rekeningen. Met deze methode is het mogelijk om te berekenen hoeveel toegevoegde waarde in iedere bedrijfstak is gegenereerd, zowel direct in de eigen bedrijfstak als indirect bij de toeleverende bedrijfstakken.